Львiв вiдкрив центр протезування та ортезування мiжнародного рiвня

Львiв вiдкрив центр протезування та ортезування мiжнародного рiвня

У Львовi вiдкрили масштабний центр протезування та ортезування, де в рiк зможуть виготовляти понад тисячу протезiв, навчати майбутнiх протезистiв та проводити дослiдження й розробки. Вiн запрацював на базi Нацiонального реабiлiтацiйного центру “Незламнi” (Unbroken) за пiдтримки уряду Нiмеччини.

Iнiцiативу реалiзували в рамках проєкту “Спецiальна програма пiдтримки України / EU4ResilientRegions”, що здiйснюється GIZ Ukraine та фiнансується урядом Нiмеччини.
“Це унiкальний центр для України з точки зору швидкостi будiвництва i функцiї, яку вiн буде виконувати. Тисячу протезiв на рiк тут будуть отримувати нашi Герої, пораненi чоловiки, жiнки, дiти. Це великий шанс, тому що сьогоднi багато українцiв воюють i потребують цiєї допомоги. Це буде також великий навчальний центр для українських мiст, бо той досвiд, який матимемо тут, будемо передавати всiм українським мiстам. Велика подяка нiмецькому уряду, нiмецьким громадянам, мiнiстерцi Свеньї Шульце за цю реальну пiдтримку i допомогу. Ми маємо один з найсучаснiших реабiлiтацiйних центрiв, маємо виробництво протезiв, поруч будуємо житло для поранених, щоб усе було в комплексi i на найвищому рiвнi”, – сказав мiський голова Львова Андрiй Садовий.
На вiдкриття центру завiтала мiнiстерка економiчного спiвробiтництва та розвитку Нiмеччини Свенья Шульце.
“Величезна радiсть для мене бути сьогоднi тут. Те, що вдалося зробити, – захоплює i є взiрцем. Дякую за спiвпрацю, яку ми тут вiдчули. Це величезний крок для України, бо тут допомагають дiтям, дорослим, пораненим внаслiдок вiйни. Ми бачимо, що люди не падають духом, i одна з пацiєнток менi сказала, що тут її дiйсно поставили знову на ноги. Дякую за це. Центр “Незламнi” – це мiсце надiї та сили. Це про те, щоб люди могли далi жити активним життям. Це дуже добрий приклад спiвпрацi. Дуже дякую командi i радi будемо надалi працювати разом”, – зауважила Свенья Шульце.
“Мене дуже вразило, скiльки людей в Українi зазнали тяжких поранень внаслiдок росiйських ударiв, i кожного дня їхня кiлькiсть зростає. Новий центр ортопедичних технологiй у Львовi сприяє полегшенню життя постраждалих – вони отримають тут найсучаснiшi протези. Також триває пiдготовка спецiалiстiв, якi зможуть виготовляти протези. Цей центр дiйсно є знаком надiї, є вiзiєю для всiєї України. Ми пишаємося, що є партнерами в цьому, i наша спiвпраця не припиняється”, – зауважила членкиня правлiння GIZ Iнгрiд-Габрiела Хофен.
“Те, що ми бачимо сьогоднi, говорить про ту швидкiсть, про той темп та пiдтримку, з якими можна було звести такий центр. Бо цей центр буде допомагати всiй Українi”, – додав Мартiн Горн, мiський голова Фрайбурга.
Як стало вiдомо ProfiDOM.com.ua, в одноповерховiй будiвлi загальною площею 1 тис. кв. м розмiщенi: центр з виготовлення протезiв, аудиторiя для проведення навчання та дослiджень, кiмнати для примiрки та випробування протезiв пацiєнтами, а також внутрiшнiй дворик для вiдпочинку. Тут встановили найсучаснiше обладнання (AFT, Romedis) для виготовлення протезiв для верхнiх i нижнiх кiнцiвок вартiстю 650 тис. євро.
Важливою складовою проєкту є навчання фахiвцiв з протезування та ортезування за стандартами ISPO (Мiжнародне спiвтовариство з протезування та ортезування). Близько 60 осiб беруть участь у навчальних програмах рiзного рiвня за пiдтримки нiмецького уряду Нiмеччини та Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH GIZ Ukraine. Успiшнi випускники отримають мiжнародну сертифiкацiю. Також це буде мiсце для проведення дослiджень у протезуваннi та розробцi українських стартапiв.
За словами генерального директора Першого медоб’єднання Львова Олега Самчука, новостворений центр збiльшить потужностi виробництва протезiв в Українi i допоможе українцям, якi потребують штучних кiнцiвок, швидше їх отримати.
“Ми маємо допомогти якнайбiльшiй кiлькостi людей. Саме тому повиннi розширювати можливостi виробництва. Ще один виклик часу – це фахiвцi, їх катастрофiчно бракує. Україна має готувати спецiалiстiв з протезування i ортезування. I ми плануємо, що цей центр стане потужним навчальним хабом в Українi. За останнiй рiк на нашiй базi уже вiдбулася низка навчань для 51 працiвника протезних пiдприємств з рiзних куточкiв України. А вже 21 травня у цьому центрi розпочнеться наступний модуль авторитетних у свiтi навчань Human Study. Також це буде мiсцем для проведення дослiджень у протезуваннi та розробцi українських стартапiв. Щиро дякуємо партнерам за пiдтримку українцiв, що воюють за свою свободу”, – зазначив Олег Самчук.
В центрi протезування будуть розробляти матерiали для нацiональної програми пiдготовки українських тренерiв-протезистiв, якi зможуть передавати свiй досвiд майбутнiм фахiвцям та збiльшувати кiлькiсть спецiалiстiв у цiй сферi.
Будiвля розрахована на 30 робочих мiсць. Щорiчно в центрi виготовлятимуть близько 1200 протезiв.
Протезист центру Unbroken Любомир Сакалош, який ранiше пройшов навчання у Нiмеччинi i вже понад 9 мiсяцiв виготовляє протези, каже, що такий центр – вкрай потрiбен. Бо це якiсно новий рiвень допомоги i навчань.
“Сьогоднi кожне велике мiсто має мати протезний i реабiлiтацiйний центр. Адже велична кiлькiсть людей потребуватиме реабiлiтацiї i протезування, потребуватиме ментального вiдновлення. Тому має бути велика комплексна робота. Якщо пацiєнт готовий до протезування, ми знiмаємо мiрки, визначаємо розмiри, толерантнi мiсця вiдповiдно до тиску/навантаження i на основi цих даних створюємо гiпсовий модель у рiзних модифiкацiях. При традицiйному способi використовуємо рiзнi пластики, щоб протез був дуже мiцний. А також працюємо над 3D технологiєю, тобто ми вже не знiмаємо гiпсовi мiрки, а скануємо пацiєнта, обробляємо це все в програмi i згодом друкуємо”, – пояснив протезист Любомир Сакалош.
Вiн, до речi, уже виготовив близько 30 протезiв гомiлок i 10 протезiв верхнiх кiнцiвок – як механiчних, так i бiонiчних.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *