У Чернiвцях енергомодернiзували 33 громадських будiвлi

У Чернiвцях енергомодернiзували 33 громадських будiвлi

У Чернiвцях за допомогою НЕФКО (NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation) i Схiдноєвропейського партнерства з енергоефективностi та довкiлля (E5P) здiйснено капiтальний ремонт та енергомодернiзацiю 16 шкiл, 15 дитячих садочкiв i двох закладiв охорони здоров’я, триває модернiзацiя ще однiєї школи. Загалом бюджет проекту сягнув 10,8 млн. євро.

Як повiдомила головний iнвестицiйний радник NEFCO Юлiя Шевчук пiд час презентацiї результатiв проекту, спiвфiнансування проєкту “Пiдвищення енергоефективностi громадських будiвель мiста Чернiвцi” було реалiзовано коштом кредиту НЕФКО розмiром 4,4 млн. евро, грантового фiнансування (E5P) розмiром 3,8 млн. євро i мунiципального внеску розмiром 2,6 млн. євро, що сумарно становить 10,8 млн. євро. Швецiя також надала грант на технiчну допомогу на суму понад 200 тис. євро.
Шевчук нагадала, що в рамках проекту реконструкцiю громадських будiвель було розпочато 2018 р., а до 2022 р. майже завершено. Попри вiйну, було ухвалено рiшення не зупиняти проект. Також було ухвалено рiшення видiлити додатковий грант у 800 тис. євро, який спрямовано на тепломодернiзацiю ще однiєї школи, планове завершення робiт на об’єктi – кiнець 2024 р., повiдомляє “Iнтерфакс-Україна”.
“Результат – у модернiзованих будiвлях економiя первинної енергiї становила 39%. У п’яти об’єктах економiя бiльш нiж удвiчi порiвняно з ситуацiєю до модернiзацiї – школи №№22, 11, 3, лiцей №3 та гiмназiя №7. Загалом завдяки проекту економiя мiського бюджету становить 1,73 млн. євро на рiк. Але найголовнiше – комфортнiшi умови забезпечено для 17,8 тис. школярiв i 23 тис. пацiєнтiв”, – наголосила Шевчук.
За її словами, також дуже важливим є зменшення викидiв СО2, яке становить понад 2,6 т на рiк.
Шевчук додала, що НЕФКО керує ще двома проектами в Чернiвцях, якi було започатковано пiсля початку вiйни i якi пов’язанi з усуненням її наслiдкiв. Вони передбачають ремонт i будiвництво житла для ВПО за фiнансування ЄС. Вiдремонтованi в рамках проекту громадськi будiвлi буде використано як тимчасове житло для 2143 ВПО, 1020 дiтей-переселенцiв навчаються у вiдремонтованих школах, а 220 дiтей вiдвiдують вiдремонтованi в рамках проекту дитячi садки.
“Дуже важливо пiдтримувати iнвестицiї в енергоефективнiсть в Українi, адже вони сприяють енергетичнiй безпецi та енергетичнiй незалежностi”, – наголосила директорка напряму донорських партнерств ЄБРР, менеджерка фонду Е5Р Камiлла Отто.
Вона нагадала, що загалом сума грантiв, погоджених асамблеєю донорiв фонду Е5Р для Чернiвцiв, становила 7,8 млн. євро, iз них грант у 3,8 млн. євро – на спiльний iз НЕФКО проект енергомодернiзацiї громадських будiвель, а 4 млн. – на модернiзацiю централiзованого теплопостачання (iз залученням кредиту в 10 млн. євро вiд ЄБРР).
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, чернiвецький мiський голова Роман Клiчук наголосив, що ефективне використання енергетичних ресурсiв важливе для мiста, сприяє заощадженню бюджетних коштiв i позитивно впливає на довкiлля.
“Завдяки спiвпрацi та пiдтримцi НЕФКО Чернiвцi набули практичного досвiду з розробки та впровадження енергоефективних проектiв. Комплексний пiдхiд у рамках реалiзацiї проєкту посилює нашу зацiкавленiсть у подальшiй ефективнiй спiвпрацi”, – повiдомив Клiчук.
За словами радника, заступника голови мiсiї Посольства Швецiї в Українi Каспера Андерссона, реалiзований проект є прикладом гарного поєднання економiчної та гуманiтарної складової.
“Ми вважаємо, що вiдновлення та розбудова України мають здiйснюватися на принципах сталого розвитку. Саме це є нарiжним каменем стратегiї спiвробiтництва Швецiї з Україною у сферi вiдновлення та реформ до 2027 р. (у рамках якої заплановано видiлення на проекти з вiдновлення 6 млрд. шведських крон, або 522,6 млн. євро). Пiдвищення енергоефективностi та доступу до базових соцiальних послуг є частиною цiєї стратегiї. I це теж крок до iнтеграцiї в Євросоюз. Слiд зазначити, що важливою умовою вiдновлення є збереження децентралiзацiї”, – зазначив Андерссон.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *