Держмолодьжитло отримає ще 17 млн. євро на житло для ВПО

Держмолодьжитло отримає ще 17 млн. євро на житло для ВПО

Голова правлiння Держмолодьжитла Микола Марчук виступив iз презентацiєю напрямкiв роботи Державного фонду пiд час парламентсько-мунiципального форуму-дiалогу “Житло для внутрiшньо перемiщених осiб”. Захiд органiзований тимчасовою спецiальною комiсiєю Верховної Ради України з питань захисту прав внутрiшньо перемiщених осiб за пiдтримки програми USAID “РАДА: наступне поколiння”.

Бiльшiсть житлових програм з числа тих, якi реалiзує Держмолодьжитло, адаптованi до потреб ВПО, зазначив очiльник фонду. Так, високий попит у громадян мала програма пiльгового довгострокового iпотечного кредитування ВПО i учасникiв АТО/ООС з доступними умовами – 3% рiчних, 6% власного внеску. Реалiзацiя програми стартувала 2019 р., i вже в першi днi для участi в нiй зареєструвалися понад 10 тис. громадян, у тому числi 6,6 тис. ВПО. Однак уже з наступного року фiнансування програми з держбюджету припинилося: наразi сiм’ї отримують такий кредит лише за рахунок коштiв вiд повернення вже виданих кредитiв.
На основi набутого досвiду Держмолодьжитло спiльно з Мiнреiнтеграцiї досягли домовленостей з мiжнародними партнерами, завдяки чому були залученi небюджетнi джерела фiнансування. Програма для ВПО стала основою для мiжнародного проєкту “Житловi примiщення для внутрiшньо перемiщених осiб”, що реалiзується з 2021 р. Це програма пiльгового iпотечного кредитування за рахунок коштiв гранту, наданих урядом Нiмеччини через Кредитну установу для вiдбудови (KfW). Кредити надаються на 30 рокiв пiд 3% рiчних з 6% власного внеску, вибiр кандидатiв здiйснюється рандомно.
Як стало вiдомо ProfiDOM.com.ua, перша фаза проєкту завершена – 669 сiмей ВПО придбали житло. Паралельно створений револьверний фонд для подальшого кредитування з коштiв вiд повернення вже виданих кредитiв. Програма є надзвичайно затребуваною у цiльової групи громадян, у реєстрi кандидатiв перебувають близько 36,4 тис. громадян.
Пiсля завершення першої фази був проведений мiжнародний аудит, який пiдтвердив високу якiсть роботи Держмолодьжитла. Нiмецькi партнери висловили готовнiсть i надалi бути з Україною та видiлити додаткове фiнансування програми в обсязi 17 млн. євро, що дасть змогу забезпечити житлом ще близько 400 сiмей ВПО.
Пiдсумовуючи, Микола Марчук наголосив, що механiзми i умови згаданих програм якнайповнiше вiдповiдають запитам перемiщених осiб i є доступними для них. Тисячi родин сподiваються за допомогою такої державної пiдтримки придбати власне житло в Українi.
Тож iнструменти вирiшення житлового питання ВПО в Українi є, i вони на практицi довели свою ефективнiсть. Тепер важливо їх масштабувати i забезпечити достатнiм фiнансуванням з рiзних джерел: державного, мiсцевих бюджетiв, грантових i донорських коштiв. У цьому сенсi фонд розраховує на значнi можливостi, якi надає вступ України в Банк розвитку Ради Європи – структуру з великим досвiдом реалiзацiї соцiальних програм у країнах Європи, якi зазнали лих вiйни. Зараз вiдкрито шлях до залучення iнвестицiйних i грантових ресурсiв, зокрема й на житловi програми.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *